Commit Graph

99 Commits

Author SHA1 Message Date
ventilator a49da226ec ver 0.1 of electronics insert 2023-06-08 12:40:31 +02:00
Alexander 2a90da03d9 fritzing 2023-04-24 16:03:12 +02:00
Alexander 33550c4c87 review von markus feilner eingearbeitet 2023-04-24 12:27:00 +02:00
Alexander Alber 7bf3e80423 pdf of article 2023-01-29 12:52:19 +01:00
Alexander Alber d792f5b19e artikel text fertig 2023-01-29 12:46:01 +01:00
Alexander Alber 5a12eef8a6 Merge branch 'master' of https://git.binary-kitchen.de/buddhabrot/fusion-zauberstab 2022-12-05 20:48:47 +01:00
Alexander Alber 671cd98df5 misc 2022-12-05 20:48:33 +01:00
Alexander Alber 8da03dd03c misc 2022-11-25 17:32:44 +01:00
Alexander Alber aa05eb3ba6 misc 2022-11-23 22:51:51 +01:00
Alexander Alber 1928593710 version with 6 leds 2022-11-14 17:33:34 +01:00
Alexander Alber 060324c5a3 holzskelett 2022-10-13 21:15:03 +02:00
Alexander Alber 9e2918133e small restructure 2022-10-01 23:48:46 +02:00
Alexander Alber 9059270049 Merge branch 'master' of https://git.binary-kitchen.de/buddhabrot/fusion-zauberstab 2022-09-26 22:47:13 +02:00
Alexander Alber f0ac3b43d8 step export 2 2022-09-26 22:46:54 +02:00
Thomas Schmid 7edf95fe21 add explosion drawing
Signed-off-by: Thomas Schmid <thomas.schmid@ingenieurbuero-springs.de>
2022-09-26 22:36:01 +02:00
Thomas Schmid 94bcfd3451 Merge branch 'master' of git.binary-kitchen.de:buddhabrot/fusion-zauberstab into master 2022-09-26 22:34:51 +02:00
Alexander Alber 20fb3e4122 konzept 2022-09-26 22:23:14 +02:00
Alexander Alber 8737149f3f step export 2022-09-26 21:41:31 +02:00
Alexander Alber eae09f6a3a praxistest fertig 2022-09-01 20:57:57 +02:00
Alexander Alber 7b7cf5575f cad aufgeraeumt + zubehoer 2022-08-10 11:41:27 +02:00
Alexander Alber b2ef5f401b praxistest weiter 2022-08-07 13:00:10 +02:00
Alexander Alber 091a215f58 ausdruck 2022-08-05 22:55:08 +02:00
Alexander Alber 59d88ea831 kitchen fotos und section praxistest 2022-08-05 00:56:49 +02:00
Alexander Alber 48bf493f9b beaterkennung section 2022-08-03 21:12:00 +02:00
Alexander Alber caab5de64d section 3d-druck 2022-08-01 20:04:44 +02:00
Alexander Alber 4af589116c section motivation 2022-07-30 20:42:42 +02:00
Thomas c56968a63f make article
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@lfence.de>
2022-07-25 22:28:42 +02:00
Alexander Alber b63d338e81 Merge branch 'master' of https://git.binary-kitchen.de/buddhabrot/fusion-zauberstab 2022-07-08 22:23:15 +02:00
Alexander Alber 76e3baf220 staender 2022-07-08 22:23:06 +02:00
Thomas 9f822ce258 everything from kitchen pc
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@binary-kitchen.de>
2022-06-27 23:09:29 +02:00
polloka 68f4509843 og farbschema 2022-06-27 21:46:26 +02:00
Thomas 7d19b90cba wip: image display
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@binary-kitchen.de>
2022-06-27 01:53:46 +02:00
Alexander Alber 68f3dcad09 merge 2022-06-27 00:08:05 +02:00
Alexander Alber bb06fc304e pt1 bug gefixed und alternative farbschemata 2022-06-27 00:05:07 +02:00
Alexander Alber bdab2c30fe pt1 bug gefixed und alternative farbschemas eingestellt 2022-06-26 23:06:21 +02:00
Alexander Alber 46dcbd5e1e aufhaengung mit flacheren winkeln 2022-06-26 12:14:10 +02:00
Alexander Alber 823a377235 Merge branch 'master' of https://git.binary-kitchen.de/buddhabrot/fusion-zauberstab 2022-06-26 00:27:12 +02:00
Alexander Alber 7b62ec9857 radius weg 2022-06-26 00:27:01 +02:00
Thomas 9f3c929fcd update main app handling to include an off state
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@binary-kitchen.de>
2022-06-26 00:25:28 +02:00
Thomas 02aea42207 add acceleration sensor
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@binary-kitchen.de>
2022-06-26 00:24:58 +02:00
Alexander Alber 73a43f00cd aufhaengung mit beschriftung 2022-06-26 00:19:21 +02:00
Alexander Alber 296cb515bb klaue tiefer geschlitzt 2022-06-25 22:53:51 +02:00
Alexander Alber 05c3d17f35 Merge branch 'master' of https://git.binary-kitchen.de/buddhabrot/fusion-zauberstab 2022-06-25 22:35:36 +02:00
Alexander Alber 9e0baff37b aufhaengung 2022-06-25 22:32:58 +02:00
Thomas a099833736 update fackel
Signed-off-by: Thomas Schmid <tom@binary-kitchen.de>
2022-06-25 22:32:39 +02:00
Alexander Alber 54bddbfc4f fackel reversed und gekuerzt 2022-06-25 18:19:53 +02:00
Alexander Alber ff350437e3 deckel mit platz für leds 2022-06-25 01:04:56 +02:00
Alexander Alber 0856ba5799 boden und deckel fertig 2022-06-25 00:41:25 +02:00
Alexander Alber b6ed4e1b25 boden und deckel 2022-06-20 23:29:37 +02:00
Alexander Alber 28ef0b2c0d drawing 2022-06-20 22:18:36 +02:00